Clearingstelle

Clearingstelle Team

Clearingstelle Beratung

Clearingstelle Anfahrt

Clearingstelle

Clearingstelle

Liên lạc

Tel: 030 690 33 5972
E-Mail: clearingstelle(at)berliner-stadtmission.de

Những gì chúng tôi làm

Chúng tôi cố vấn cho tất cả những người ở Berlin,

  • những ai không có bảo hiểm y tế.
  • những ai không biết, họ có bảo hiểm y tế hay không hoặc đang có vấn đề về bảo hiểm sức khỏe của họ.
  • những ai đến từ nước ngoài mà không có hồ sơ giấy tờ.
  • những ai không có bảo hiểm mà cần phải đến khám tại bác sĩ.

Các hoạt động cố vấn của chúng tôi đều miễn phí, bí mật và bằng nhiều ngôn ngữ. Đội ngũ của chúng tôi nói được: Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Bulgari, Tiếng Ý và Tiếng Pháp. Chúng tôi có thể cung cấp thông dịch viên cho các ngôn ngữ khác.

Quý vị không phải cho chúng tôi biết tên thật của mình.

Giờ làm việc

Vui lòng xếp cuộc hẹn với chúng tôi hoặc đến văn phòng chúng tôi trong giờ làm việc:

Th Hai: 10.00 gi sáng 12.30 gi trưa

Th Tư: 13.00 gi trưa 16.30 gi chiu

Th Năm: 10.00 gi chiu 12.30 gi ti

Địa chỉ của chúng tôi: Lehrter Straße 68, 10557 Berlin - tại nhà ga chính.