Clearingstelle der Berliner Stadtmission

Clearingstelle

Liên lạc

Tel: 030 690 33 5972
E-Mail: clearingstelle(at)berliner-stadtmission.de

Gefördert von

Quý vị cần biết những gì

Chúng tôi sẽ giữ bí mật điều đó.

Chúng tôi cam kết giữ bí mật. Những gì quý vị nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ không chuyển giao cho ai khác. Đó là lý do tại sao quý vị có thể cho chúng tôi biết mọi thứ đang gây khó khăn cho quý vị.

 

Chúng tôi cần trao đổi với quý vị.

Trước tiên chúng tôi cần hiểu rõ tình huống của quý vị là gì, liệu quý vị có bảo hiểm y tế hoặc có thể nhận được bảo hiểm y tế hay không.

 

 

Chúng tôi cần quý vị cho phép.

Quý vị không cần phải cho chúng tôi biết tên thật của mình.
Và quý vị có thể ký xác nhận bằng dấu chữ thập.

 

 

Chúng tôi sẽ xử lý nhanh nhất có thể.

Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ quý vị sớm nhất có thể.
Xin hãy kiên nhẫn.

 

 

Ở đây chúng tôi không có bác sĩ.

Quý vị không thể được điều trị bởi bác sĩ ở chỗ chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm được một bác sĩ. Quý vị không phải trả tiền cho việc điều trị này.